ทดลองสร้าง RESTful services โดยใช้ Slim PHP Framework

ทดลองสร้าง RESTful services โดยใช้ Slim PHP Framework

จากบทความ REST (Representational State Transfer) คืออะไร? ที่ผมได้อธิบายถึง สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในการสร้าง Web Service แบบเรียบง่าย โดยเรียกใช้งานผ่านทาง HTTP Method GET / POST / PUT / DELETE และส่งข้อมูลออกมาในรูปของ XML วันนี้มีโอกาสได้เขียนบทความ จึงจะเขียนบทความแนะนำ และยกตัวอย่าง แนวทางการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นแบบ RESTful Services ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจมากเลยทีเดียวในเรื่องของ RESTful Services จากการตรวจสอบข้อมูล และความสนใจของผู้ใช...

REST (Representational State Transfer) คืออะไร?

REST (Representational State Transfer) คืออะไร?

Representational State Transfer (REST) นั้นถูกพูดถึงครั้งแรกในปี 2000 โดย Roy Thomas Fielding ซึ่ง Representational State Transfer (REST) นั้นเป็น Architecture (สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูล) รูปแบบหนึ่งที่ใช้แผร่กระจายสื่อ เป็นแนวทางใหม่ในการสร้าง Web Service แบบเรียบง่าย โดยเรียกใช้ผ่านทาง HTTP Method GET / POST / PUT / DELETE และส่งข้อมูลออกมาในรูปของ XML ทำให้ปริมาณข้อมูลที่รับส่ง น้อยกว่าการใช้ Protocol SOAP อยู่มาก ซึ่งข้อดีข้อนี้ของ REST ทำให้ Developer หลายๆ คนหันมาสนใ...