มีอะไรใหม่ใน php7

มีอะไรใหม่ใน php7

เมือปลายปีที่แล้วมีข่าวการนำเสนอ PHP7 จาก Rasmus Lerdorf ผู้คิดค้น และพัฒนาภาษา PHP ขึ้นมา ในงาน PHPConf.Asia 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง Rasmus Lerdorf ได้บรรยายถึง PHP7 ว่ามีอะไรใหม่บ้างให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ได้รู้จักอย่างเป็นทางการมีอะไรใหม่ใน PHP7แคชระดับสอง ได้มีการปรับปรุงให้ใช้งานเมมโมรี่น้อยลง เพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งก็คือการทำงานจะเร็วเพิ่มเป็น 2 เท่าของ Ruby และ Pyhton มีการสร้างไฟล์เป็นแคชระดับสองสำหรับ OpCode สำหรับ PHP7 จะเห็นว่ามีไฟล์ in...