MongoDB คืออะไร , NoSQL คืออะไร, การติดตั้ง MongoDB , แนะนำการใช้งาน MongoDB เบื้องต้น , การติดตั้ง Driver , Extension สำหรับ PHP เพื่อติดต่อกับ MongoDB

MongoDB คืออะไร , NoSQL คืออะไร, การติดตั้ง MongoDB , แนะนำการใช้งาน MongoDB เบื้องต้น , การติดตั้ง Driver , Extension สำหรับ PHP เพื่อติดต่อกับ MongoDB

หลายๆคน คงเคยใช้งาน Database มาแล้วหลายๆตัว อาทิ เช่น Mysql , Mssql , Oracle , Postgress Sql และอื่นๆอีกมากมาย เราต่างก็รู้ว่า Database ประโยชน์ของมันก็คือ การจัดเก็บข้อมูลของเราเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกับข้อมูลรวมถึงการใช้งานข้อมูลร่วมกัน วันนี้ผมจะมาแนะนำ MongoDB แต่ก่อนที่จะแนะนำ MongoDB ผมจะขอพูดถึง NoSQLก่อน MongoDB NoSQL คืออะไร? ปกติเราเคยได้ยินแต่ SQL (Structured Query Language) ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล เราใช้มันในการ คิวรี่เลือกข้อมูลที่ต้องการเอามาจัดการ...