12 Free Fonts Websites สำหรับนักออกแบบ

12 Free Fonts Websites สำหรับนักออกแบบ

การออกแบบเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์หรือโฆษณาในยุคปัจจุบัน นอกจากองค์ประกอบด้านรูปภาพ การใช้สี รวมถึงการจัดวางแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะรูปแบบตัวอักษร (Fonts) ที่จะแสดงหรือปรากฏต่อผู้เข้าชม หรือผู้เยี่ยมชม ดังนั้นการจะหา Fonts มาใช้งานนั้นต้องดูดีๆครับ เพราะปัจจุบันบาง Fonts ไม่ฟรี ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ได้ในภายหลัง วันนี้ผมอยากแนะนำ เว็บไซต์ Fonts ที่ฟรีที่สามารถให้เราไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์1. Fonts.ComFonts2. DaFontDaFont3. FontSpaceFontSpac...