12 สิ่งที่บอกว่าการ Design ของเรา ดูดีหรือยัง?

12 สิ่งที่บอกว่าการ Design ของเรา ดูดีหรือยัง?

หลักการหรือคุณลักษณะบางสิ่งบางอย่างที่พอจะบอกได้ว่า ดีไซน์นี้ดีหรือไม่ดีอย่างไร เพราะถึงแม้คำว่าดีไซน์จะกินความหมายที่ค่อนข้างกว้าง แต่หากจำกัดลงมาให้อยู่ในแง่ของการดีไซน์เพื่อการสื่อสารแล้ว มันก็พอที่จะกำหนดออกมาเป็นเรื่องๆได้ บทความนี้จึงจะพาไปหาเหตุผลในความดูดีของดีไซน์ ว่ามันจะดูดีได้ด้วยองค์ประกอบแบบไหนบ้าง เผื่อใว้เป็นแนวทางในการอธิบายงานตัวเองของนักออกแบบ หรือแม้แต่ฝั่งคนที่วิจารณ์งานก็จะได้สามารถบอกกับนักออกแบบได้อย่างเห็นภาพตรงกันมากขึ้น1. มีจุดโฟกัส จุดโฟกัสคือส่วนที่เด่นชัดที่สุดในภ...