ติดตั้ง XAMPP 7.0 บน Ubuntu และ Mac OSX และเปิดใช้งาน Redis และ Memcached Extensions

ติดตั้ง XAMPP 7.0 บน Ubuntu และ Mac OSX และเปิดใช้งาน Redis และ Memcached Extensions

และแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะปรับปรุงเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเสียที หลังจากที่ PHP ได้พัฒนามาถึง PHP7.0 https://www.asiahttp.com/site/article/what-to-expect-php7.html ซึ่งทางผู้พัฒนาได้กล่าวว่าได้ปรับปรุงในเรื่องของความปลอดภัยที่มากขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น และไวกว่าเดิม และตอนนี้ทาง XAMPP ที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache + PHP + Mysql ก็ได้พัฒนาชุดติดตั้ง XAMPP 7.0 ให้เหล่านักพัฒนาเว็บไซต์ได้นำไปใช้งานกัน ซึ่งวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการติดตั้ง XAMPP 7.0 บนเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu และใน Mac OSX สำหรับ Windows นั้นก็มีชุด Installer ให้ดาวน์โหลดไปติดตั้งกันง่ายๆอยู่แล้ว ผมจึงจะไม่เขียนบทความแนะนำการติดตั้งสำหรับ Windows นะครับ

XAMPP 7.0.3 คำสั่งติดตั้ง Command สำหรับ Ubuntu และ Mac

ดาวน์โหลด XAMPP 7.0.3 สำหรับ Ubuntu (ตามรุ่นของ OS นะครับว่าใช้ 64 หรือ 32bit)โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

wget https://www.apachefriends.org/xampp-files/7.0.13/xampp-linux-x64-7.0.13-0-installer.run

สำหรับ Mac OS คุณสามารถดาวน์โหลด XAMPP 7.0.3 โดยตรงตาม URL ครับ


ทำให้การติดตั้ง โดยพิมพ์คำสั่ง

sudo chmod + x xampp-linux-x64-7.0.13-0-installer.run

จากนั้นเริ่มขั้นตอนการติดตั้ง โดยพิมพ์คำสั่ง

sudo ./ xampp-linux-x64-7.0.13-0-installer.run

คำแนะนำ XAMPP

Select the components you want to install; clear the components you do not want to install. Click Next when you are ready to continue.
XAMPP Core Files : Y (Cannot be edited)
XAMPP Developer Files [Y/n] : Y
Is the selection above correct? [Y/n]: Y

Installation Directory
XAMPP will be installed to /opt/lampp
Press [Enter] to continue:
Do you want to continue? [Y/n]:Y

เรียกใช้ XAMPP โดยพิมพ์คำสั่ง

sudo /opt/lampp/lampp start

จากนั้นลองเปิดเบราว์เซอร์ และเปิด URL http://IP-Address/ หรือ โดเมนเนม /ก็จะพบหน้าจอดังนี้


จากนั้นเราจะต้องแก้ไขการตั้งค่า XAMPP เพิ่มเติม โดยใช้คำสั่ง vi ดังนี้

vi /opt/lampp/etc/extra/httpd-xampp.conf

ทำการหาบรรทัดตามด้านล่าง แล้วเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมให้เป็น Require all granted

<Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
    AllowOverride AuthConfig Limit
    Require all granted
    ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</Directory>

จากนั้นทำการกำหนดค่าความปลอดภัยในการเข้าถึง และใช้งาน phpMyadmin โดยพิมพ์คำสั่งดังนี้

sudo /opt/lampp/xampp security

จากนั้นระบบจะถามคำถามตามขั้นตอนให้เปิดการใช้งาน และตั้งค่าดังนี้

XAMPP: Your XAMPP pages are NOT secured by a password.
XAMPP: Do you want to set a password? [yes] no 
XAMPP: MySQL is accessable via network. 
XAMPP: Normaly that's not recommended. Do you want me to turn it off? [yes] yes
XAMPP: Turned off.
XAMPP: Stopping MySQL...ok.
XAMPP: Starting MySQL...ok.
XAMPP: The MySQL/phpMyAdmin user pma has no password set!!! 
XAMPP: Do you want to set a password? [yes] yes 
XAMPP: Password:*******
XAMPP: Password (again):*******
XAMPP: Setting new MySQL pma password.
XAMPP: Setting phpMyAdmin's pma password to the new one.
XAMPP: MySQL has no root passwort set!!! 
XAMPP: Do you want to set a password? [yes] yes
XAMPP: Write the password somewhere down to make sure you won't forget it!!! 
XAMPP: Password:*******
XAMPP: Password (again):*******
XAMPP: Setting new MySQL root password.
XAMPP: Change phpMyAdmin's authentication method.
XAMPP: The FTP password for user 'daemon' is still set to 'xampp'. 
XAMPP: Do you want to change the password? [yes] no
XAMPP: Done.

หลังจากกำหนดค่ารหัสผ่านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ลองเปิดเบราว์เซอร์ แล้วระบุ URL http://IP-Address/phpmyadmin/ ก็จะพบกับหน้าจอตามภาพด้านล่าง


เปิดการใช้งาน Redis Extension สำหรับ XAMPP 7.0 ใน Ubuntu

ก่อนอื่นพิมพ์คำสั่งติดตั้ง PHP 7.0 dev ตามคำสั่งดังนี้

$ apt-get install php7.0-dev
$ wget https://github.com/phpredis/phpredis/archive/php7.zip -O phpredis-php7.zip
$ apt-get install unzip
$ unzip phpredis-php7.zip
$ cd phpredis-php7
$ phpize
$ ./configure
$ make
$ make install

จากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง

$ cd modules

จากนั้น Copy ไฟล์ redis.so extension ใน XAMPP extensions โฟลเดอร์ และเปลี่ยนชื่อ no-debug-non-zts-XXXXXXX/ โดยกำหนดตัวเลขแทน XXXXXX โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

$ cp redis.so /opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-XXXXXXX/

จากนั้น vi แก้ไขไฟล์ php.ini ดังนี้ และเพิ่มบรรทัด extension="redis.so" เข้าไป

$ vi /opt/lampp/etc/php.ini

รีสตาร์ท Server โดยพิมพ์คำสั่ง

sudo /opt/lampp/lampp restart

เปิดการใช้งาน Redis Extension สำหรับ XAMPP 7.0 ใน Mac OSx

พิมพ์คำสั่งเปิดการใช้งาน Redis Extension ดังนี้

$ brew install homebrew/php/php70
$ brew install homebrew/php/php70-redis

Copy ไฟล์ redis.so extension ใน XAMPP extensions โฟลเดอร์ และเปลี่ยนชื่อ no-debug-non-zts-XXXXXXX/ โดยกำหนดตัวเลขแทน XXXXXX โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

$ sudo cp /urs/local/Cellar/php70-redis/3.0.0/redis.so /user/username/Applications/XAMPP/xamppfiles/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-XXXXXXX/

แก้ไขไฟล์ php.ini ดังนี้ และเพิ่มบรรทัด extension="redis.so" เข้าไป

$ vi /opt/lampp/etc/php.ini

ติดตั้ง Redis Server สำหรับ Ubuntu และ Mac 

ดาวน์โหลด Redis server และ execute โดยพิมพ์คำสั่ง ดังนี้

$ wget http://download.redis.io/releases/redis-2.8.3.tar.gz
$ tar xzf redis-2.8.3.tar.gz
$ cd redis-2.8.3
$ make

จากนั้น Start Redis Server โดยพิมพ์คำสั่ง

$ src/redis-server

เปิดการใช้งาน Memcached Extension สำหรับ XAMPP 7.0 ใน Ubuntu

$ sudo apt-get install -y php7.0-dev git pkg-config build-essential libmemcached-dev

$ git clone https://github.com/php-memcached-dev/php-memcached.git

$ cd php-memcached

$ git checkout php7
$ phpize
$ ./configure --disable-memcached-sasl
$ make
$ sudo make install

Copy ไฟล์ memcached.so extension ใน XAMPP extensions โฟลเดอร์ และเปลี่ยนชื่อ no-debug-non-zts-XXXXXX/ โดยกำหนดตัวเลขแทน XXXXXX โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

$ cp /usr/lib/php/20151012/memcached.so /opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-XXXXXX/

แก้ไขไฟล์ php.ini ดังนี้ และเพิ่มบรรทัด extension="memcached.so" เข้าไป

$ vi /opt/lampp/etc/php.ini

เปิดการใช้งาน Memcached Extension สำหรับ XAMPP 7.0 ใน Mac OSx

$ brew install --HEAD homebrew/php/php70-memcached

$ cp /urs/local/Cellar/php70-memcached/HEAD-e65be32/memcached.so /user/username/Applications/XAMPP/xamppfiles/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-XXXXXXX/

$ vi /users/username/Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/php.ini

extension="memcached.so"

Memcached Server สำหรับ Ubuntu

$ apt-get install memcached
$ service memcached restart

Memcached Server สำหรับ Mac

ดาวน์โหลด Memcached Server จาก URL https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/memcached/memcached-1.4.15.tar.gz และทำการแตกไฟล์

จากนั้นพิมพ์คำสั่ง

$ cd memcached-1.4.15
$ ./configure

$ make
$ sudo make install
$ memcached

Memcached จะใช้งาน port 11211 โดยค่าพื้นฐาน เราสามารถเปลี่ยน port ได้โดยพิมพ์คำสั่ง ดังนี้

$ memcached -p 8000


หากทำตามขั้นตอน และวิธีที่ผมได้อธิบายไว้แล้ว เท่านี้เราก็สามารถที่จะติดตั้ง XAMPP 7.0 บน Ubuntu และ Mac OSX และเปิดใช้งาน Redis และ Memcached Extensions เพื่อทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราได้แล้วครับ


แชร์บทความ

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email
กำลังโหลด ...